Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży:

 1. Maszyny i urządzenia – zamówiony przez klienta towar Abra Tomasz Czekaj dostarcza na wskazane miejsce na terenie kraju na własny koszt, chyba że ustalono inaczej.
 2. Media i akcesoria – zamówiony przez klienta towar Abra Tomasz Czekaj dostarcza zewnętrzną spedycją na koszt zamawiającego, chyba że ustalono inaczej.
 3. Do każdego sprzedanego urządzenia zapewniamy instalację i szkolenie w zakresie użytkowania towaru.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania miejsca instalacji, doprowadzenie wymaganych mediów oraz rozładunku dostarczonego towaru.
 5. Płatność – jeśli nie ustalono inaczej – najpóźniej w dniu dostawy urządzenia.

Warunki naprawy gwarancyjnej:

 1. Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej musi się odbyć w formie zgłoszenia pisemnego (fax) lub wiadomości e-mail. Zgłoszenie musi zawierać nazwę firmy zgłaszającej awarię, typ uszkodzonego urządzenia, datę zakupu, numer dokumentu sprzedaży oraz opis uszkodzenia.
 2. Abra Tomasz Czekaj podejmuje decyzję odnośnie naprawy gwarancyjnej zgodnie z ustalonym terminem, nie dłuższym niż 14 dni od chwili przyjęcia urządzenia do naprawy.
 3. Jeżeli naprawa nie wymaga dojazdu na miejsce ekipy serwisowej, towar należy przesłać na adres: Abra Tomasz Czekaj 45-837 Opole, ul.Wspólna 26.
 4. Jeśli na miejscu okazuje się, że wynikiem awarii jest uszkodzenie mechaniczne lub wskutek niewłaściwego użytkowania, zgłaszający ponosi koszty dojazdu i zakwaterowania (jeśli jest wymagane), koszty pracy serwisantów wg ustalonych stawek oraz wymienionych części i podzespołów wg cennika Abra Tomasz Czekaj.
 5. Warunkiem przyjęcia reklamacji uszkodzeń powstałych w transporcie jest dołączenie protokołu szkody podpisanego przez przewoźnika.

Warunki zwrotu towaru:

 1. Zwrot należności za zakupiony towar może nastąpić tylko w ciągu 5 dni od daty zakupu.
 2. Klient powinien okazać dokument zakupu.
 3. Towar nie może nosić śladów użytkowania.
 4. W przypadku maszyn wraz z towarem muszą być dostarczone wszystkie dodatkowe dokumenty tj. instrukcja, gwarancja itd. oraz akcesoria.
 5. Klient musi dostarczyć towar do firmy Abra Sp. z o.o. na własny koszt.